Referat 20.11.2013

Tilstede: Kasper, Toska, Camilla, Carl, Magne, Randi, Scott, Rebecca

Referent: Scott

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Valg av Leder og Nestleder i GS

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt på Lucas.

Lenker: Start