Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 20.11.2019

Tilstede: Sandra, Amanda, Cathrine, Anny, Fredrik, Regine

Referent: Regine

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

DS-møtereferat

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start