Referat 20.02.2019

Tilstede: Anny, Amanda, Bjørn, Ane, Ingri, Gaute, Sandra, Ingvild, Marte

Referent: Ane

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start