Tilstede: Anny, Amanda, Marianne, Ola, Fredrik, Sandra, Tiril, Tonje, Mari, Cathrine, Ane

Referent: Tiril

ToDos Gjennomgang av arbeidsoppgaver fra forrige GS-møte Post og referat Post Referatet godkjennes Orienteringssaker

GS økonomi

Ola: Møte med GGSS, ellers ingenting.

Fredrik: GGSS, prøver å fikse kluss i gjengbudsjettene!

HMS

Veldig lite. Har avtalt med Nora at jeg skal bistå gjengene med å lage en smittevernplan når det nærmer seg semesterstart. Har også satt meg litt inn i smittevernveiledere og -regler for Samfundet. Møte med GGSS.

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Lite

Mediene

Kunstnerisk

Møte på zoom med kunstneriske ledere. Fikk tilbakemeldinger på at det var fint å møtes for å dele erfaringer, utfordringer etc. Har ellers hatt møte nr. 2 med gammel gss

FS/FS-AU/GSK Orientering fra forrige FS-møte. Referatføres ikke. Se Samfundets offisielle saksdokumenter for referater.

Diskusjonssaker Oblater, V20-26 Orientering om organisering av høstsemesteret, V20-28

Vedtakssaker Ingen dette møtet. Hvis det er noen saker, nevnes de ved tittel samt saksnr

Eventuelt Saker nevnes i korte trekk

*Kritikk av møtet Sosialt*

Lenker: Start