Referat 21.02.2018

Tilstede: Anny, Amanda, Even, Sigrid, Gaute, Ingri, Gustav

Referent: Gustav

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start