Referat 21.04.2015

Tilstede: Camilla, Lampe, Anette, Carl, Mads, Synne, Hanne, Magne

Referent: Synne

Innsjekk

Siden sist og påmelding til eventuelt

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Bordreservasjon, Storsalen

Prosjekter

STF/Forpleining

Kaka-instruks

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

GS-sammensetning H2015

Profil

Middag med styret

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Arbeidsdag på onsdag

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start