Referat 21.04.2021

Tilstede: Madelen, Amanda, Cathrine, Tonje, Karoline, William, June, Ola, Tiril

Referent: June

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

Drift

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start