<<< dine endringer ! Referat DD.MM.ÅÅÅÅ

Tilstede: Ane, Ingri, Marianne, Sandra, Ingvild, Cathrine, Regine og Anny

Referent: Cathrine

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

Snakker med styret om taushetserklæring.

DS-møtereferat

Satt i gang med noen av endringene FS ville at DS skulle gjøre

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Dag Herrem var innom på GSK for å informere om prosessen videre ved nybygg til gjengsjefene. Kort oppsummert ønsker han at de skal tenke på hvordan de skal løse utfordringene som kommer med å skalere opp.

Ellers ble det vedtatt en endring i utleieinnstruksen og fastsatt møter for høsten.

Diskusjonssaker

Sakstittel: GSS

Saksnummer: H19-03

Sakstittel: Oblater

Saksnummer: H19- 07

Sakstittel: MV

Saksnummer: V19-14

Vedtakssaker

Eventuelt

ISFIT lurer på hvordan de skal reservere rom til neste festival.

Kritikk av møtet

||| revisjon 2, som du editerte ! Referat DD.MM.ÅÅÅÅ

Tilstede: Ane, Ingri, Marianne, Sandra, Ingvild, Cathrine, Regine og Anny

Referent: Cathrine

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Sakstittel: GSS

Saksnummer: H19-03

Sakstittel: Oblater

Saksnummer: H19- 07

Sakstittel: MV

Saksnummer: V19-14

Vedtakssaker

Eventuelt

ISFIT lurer på hvordan de skal reservere rom til neste festival.

Kritikk av møtet

===== ! Referat DD.MM.ÅÅÅÅ

Tilstede: Ane, Ingri, Marianne, Sandra, Ingvild, Cathrine, Regine og Anny

Referent: Cathrine

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

Snakker med styret om taushetserklæring.

DS-møtereferat

Satt i gang med noen av endringene FS ville at DS skulle gjøre

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Dag Herrem var innom på GSK for å informere om prosessen videre ved nybygg til gjengsjefene. Kort oppsummert ønsker han at de skal tenke på hvordan de skal løse utfordringene som kommer med å skalere opp.

Ellers ble det vedtatt en endring i utleieinnstruksen og fastsatt møter for høsten.

Diskusjonssaker

Sakstittel: GSS

Saksnummer: H19-03

Sakstittel: Oblater

Saksnummer: H19- 07

Sakstittel: MV

Saksnummer: V19-14

Vedtakssaker

Eventuelt

ISFIT lurer på hvordan de skal reservere rom til neste festival.

Kritikk av møtet

revisjon 3, siste i databasen

!! Sosialt

Lenker: Start