Referat 21.09.2011

Tilstede: Raine, Kasper, Mats, Eivind, Fride, Ekko, Simon

Referent: Fride

TODO

Gjennomgang av arbeidsoppgaver fra forrige GS-møte.

Post og referat

Gjennomgang av evt. mottatt post, samt kommentarer til referatet fra forrige møte.

Orienteringssaker

GS internøkonomi

Gjennomgang av status på Gjengsekretariatet sitt budsjett, kostnader og utlegg.

HMS

Informasjon om Baksida, kommende kurs og møter.

Driftsmøte

Gjennomgang av referatet fra møte, dette sendes på mail før møtet starter.

FS/FS-AU

Gjennomgang av referat fra forrige FS/FS-AU-møte, spørsmål og kommentarer rundt dette. !! Vedtakssaker

Ingen på dette møtet.

Runde rundt bordet

Gjennomgang på hva medlemmene i Gjengsekretariatet har gjort siden forrige møte.

Diskusjonssaker

H11-28 - Rutiner rundt skyggeregnskap v/ Eivind

Diskusjon.

H11-26 - Forslag til instruksendring for Sikringskomitéen

Gjennomgår foreslått instruks fra Sikringskomitéen, innspill sendes tilbake på epost. Planlagt godkjenning blir FS-møtet i oktober.

H11-29 - Endringer i Mediastud

Informasjon om Styret sitt pågående strategiarbeid, samt diskusjon rundt endringer på instruksene for Mediagjengene.

H11-30 - Etablering av Innsida?

Diskusjon rundt fordelene og ulempene rundt etableringen av en egen Innsida-side for Samfundet.

PAUSE

H11-31 - Budsjettforslag 2012

H11-22 - Endring av “Instruks for arealdisponering pa Samfundet”

Nedstemt, ser ingen hensikt i endringer i denne pr. dags dato.

Arealdisponering til vedtak - mandat og prosess, samt forslag til disponering av private lokaler

1. Søndre side-aktivitet (GS)

2. Brakkeløsning på Fengseltomta (SBK + firma)

3. Redegjøring av Trafoen (kjeller, 1. og 3. etasje) (SBK + firma)

4. Redegjøring ombygging av kuppelen (SBK + firma)

5. Parallelt prosjekt (uavhengig av prosessplan)

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Daglighallen!

Lenker: Start