Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 21.10.2015

Tilstede: Synne, Anette, Mads, PF, Geir, Hanne, Rebecca

Referent: Rebecca

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start