Referat 21.11.2012

Tilstede: Simon, Patrick, Inger Johanne, Scott, Kasper, Raine, Carl,

Referent: Kasper

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start