Referat 21.11.2018

Tilstede: Gaute, Sandra, Amanda, Bjørn, Ane, Ingvild

Referent: Ingvild

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

*Tilbakemelding scenetekniske investeringer

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start