Referat 30.01.2014

Tilstede: Kasper, Magne, Synne, Lampe, Carl, Mads

Ikke tilstede: Scott, Bente, Toska, Camilla

Referent: Rebecca

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

V14-05 - Omdisponering av Kongedassen

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start