Referat 22.01.2020

Tilstede: Regine, Ingvild, Mari, Marianne, Amanda, Anny, Ane, Cathrine, Sandra og Fredrik

Referent: Sandra

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start