Referat 22.02.2012

Tilstede: Ekko, Simon, Nina, Fride, Raine, Nøding, Kasper, Eivind, Mats, Scott.

Referent: Kasper

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start