Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 22.02.2023

Tilstede:

Referent: Bjørn

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Prosjekt

Baksida

Drift

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

Saker

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start