Referat 22.03.2017

Tilstede: Anette, Gaute, PF, Ambrosia, Sigrid, Even, Hanne, Line, Erlend

Referent: Erlend

ToDos

Post og referat

Referatet godkjennes.

Orienteringssaker

GS økonomi

Ingenting nytt

HMS

Ingen skal skades på jobb

Baksida

Snakket med Regionalt Rusnettverk

DS-møtereferat

Teknisk

Mye STF.

Mediene

Kunstnerisk

Det finnes ikke noe skriftlig som knytter korene til hybelen sin. Det burde det gjøre.

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

V17-09 STF-representant fra GS. Gaute velges V17-10 Samfundet Sessions, prosjektet godkjennes, men ikke budsjettet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start