Referat 22.03.2023

Tilstede: Bjørn, Johanne, Sol, Ingvild, Vegard, Tutta og Miriam

Referent: Erik

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Bilag og faktura. Litt mailing. Hørt med økoer om de vil ha noe kurs.

Prosjekt

Hadde mellomlederkurs. Tror det var vellykket og at folk fikk lært en del. Skal sende ut evalueringsskjema asap og få litt tilbakemeldinger. Ellers har vi sendt mail angående vaskeutstyr og skal få innredet vaskeskapet på DasDass. Og vi er tomme for kondomer(?!)

Baksida

Fulgt opp saker, hatt møter med noen av de store gjengene og planlagt enda flere møter med de, vi jobber med å rydde opp i og styrke baksidanettverket hos de store gjengene og det er veldig spennende<3 workshop TU og forberedt info om TU til FS.

Drift

Begynner å skygge huskoordinator fra og med etter påsken.

Teknisk

Har hospitert med FK, skal hospitere med VK, og skal hospitere med FG. Har fått avklart lønnsslipsproblmer og snakket med litt folk om diverse HMS saker. Det blir medarbeidssamtale med gjengsjefene etter påske.

Mediene

Kunstnerisk

Begynt medarbeiderkjøret! Det er veldig hyggelig og man får innblikk i deres daglige drift. Datomøte med kunst og arr, det ordnet seg, selv med lite tid.

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

Trivselsundersøkelsen

Vi skal evaluere i to runder først arbeidet så rapporten.

ARBEIDET SOM BLE GJORT

Det gikk ganske sakte i starten og gjorde at det var mye å gjøre på slutten. Burde ha startet tidligere så hadde vi sluppet å Burde hatt en forvetningsavklaring i starten. Burde også hatt en mal på type formulering og ord. I tillegg burde man ha en mal på hvordan rapportene burde se ut. Da hadde det gått fortere å skrive rapportene. Generel forventningavklaring er alltid fint før fellesprosjekter. Ofte sitter det et nytt GS som trenger en forventningsavklaring. Hadde vært fint å starte en uke tidligere. Fordeling av oppgaver var litt irriterende siden man hoppet mellom alle rapportene. Lettere å holde på med samme rapport. Kanskje typ halvparten tar person A og resten tar noen andre. Fordeling av arbeidsoppgaver kunne blitt fordelt sammen med resten av GS. Da får alle innsikt på det. Vi gjorde det samme som i fjor. Man trengte bare å sette seg inn i et tema. Forventningsavklaring er nice. Arbeidsøktene vi hadde var gode. Folk er veldig imponerende. Dere alle er skikkelig flinke. Skryt til baksida alle nikker!

SELVE RAPPORTEN OG UTFORMING

Skulle gjerne hatt enda mer oppdeling mellom funk og gjengis. Det kan være interessant å se på. To grafer i større gjenger mellom funker og gjengiser. Se an på gjengen, ikke nødvendig på teknisk, men SM. Teknisk og kunst så er det veldig utleverende å gi slik informasjon fordi de er så få enten gjengiser eller funker. Det er viktig å ta vare på anonymitet. Vi må også finne ut hvordan vi skal dele opp TU mtp. de nye VO-rollene. Viktig å se på hvordan man kan lage utviklingsgrafer. Det tar lang tid å skrive når vi sammenligner med tidligere år, men det er definitivt mer informativt. FS likte også dette veldig godt. Si ifra på medarbeidersamtalen at de skal ta en titt på TU som er sendt ut.

TILBAKEMELDING TU WORKSHOP

Det føltes litt rusha. Litt sen frist, men det gikk fint. Hadde ikke tid når det kom så fort på. Vi har jo sendt ut utallige when2meet og doodle så det er nesten litt rart at de kommer så overraskende på. Hvor tidlig må de sendes ut? Kanskje vi kan sette datoene allerede et halvt år i forveien? Handler om prioritering.

GJENNOMFØRING AV WORKSHOP

Gode tilbakemeldinger fra gjengsjefene. De har tatt det opp til sine gjenger. Sendte ut innkalling for sent til GSK. Vi er flinke til å gi kritikk, men det har vært veldig bra! De jeg prata med syns det var skikkelig bra og informativt. Er det flere som vil være med senere? Kanskje vi kan starte med de mest alvorlige/interessante temaene? Det stod i erfaringsoverføringen i fjor. Vi får huske å ta frem erfaringsoverføringen til neste år.

Sette opp ett til?

Tror det er lurt ja. Kan høre på GSK hvordan stemninga er.

Sende ut referat/tiltak/ressursark (hvordan ta opp seksuell trakassering)

Vi har et referat fra diskusjonen, skal vi sende ut det? Skal vi sende ut noe til alle? Vente til vi har et WS til? Fint å sende ut til alle som var på WS.

Saker

Sakstittel: Sosialt i sommer

Det blir sosialt i sommer!

Sakstittel: Gjennomgang av ting fra Workshop med Støttehjulet

Vi hadde en veldig bra Workshop med Støttehjulet. Tenker det er viktig at vi tar konklusjoner vi har fått fra denne workshopen videre i arbeidet vårt. Vi tar det neste møte.

Sakstittel: Navn på GS

Vi drodler på nytt GS-navn.

Sakstittel: Veien videre med ny struktur

Oppdatering på omstruktureringen til GS.

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start