Referat 22.05.2019

Tilstede: Ane, Marianne, Amanda, Anny, Cathrine, Regine

Referent: Regine

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Sendt ut tilbakemelding til alle gjengene angående revidert budsjett.

HMS

Intet nytt.

Baksida

Intet nytt.

DS-møtereferat

Intet nytt.

Teknisk

Intet nytt.

Mediene

Intet nytt.

Kunstnerisk

Intet nytt.

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker/Vedtakssaker

Vi diskuterer samarbeidet mellom GS og GRIF.

Vi diskuterer plan for Mingle Vingle.

Offisielt vedtak sendes til Sturla.

Eventuelt

Ingen.

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start