Referat 22.08.2018

Tilstede: Gaute, Anny, Ane, Even, Ingri, Ingvild, Sandra, Amanda, Bjørn

Referent: Anny

ToDos: Gjennomgang av arbeidsoppgaver fra forrige GS-møte

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi Ikke noe spesielt

HMS FS vil vente med varslingsplan

Baksida Ikke noe spesielt

DS-møtereferat Gjennomgang av referatet fra møtet, dette sendes på mail før møtet starter. DS har hatt seminar og ny instruks kommer snart

Teknisk Ikke noe speseilt

Mediene Ikke noe spesielt

Kunstnerisk Ikke noe spesielt

FS/FS-AU/GSK Orientering fra forrige FS-møte. Referatføres ikke. Se Samfundets offisielle saksdokumenter for referater.

Diskusjonssaker

Mingle Vingle-general SAK-H01:

Vedtak: Sandra utnevnes til MV-general

GSS SAK-H02:

Vi planlegger GSS

Vedtak: Det blir dritbra

Vedtakssaker

H18-01: Oblater til IT-avdelingen i SM

SM har søkt om ekstra oblater til noen av medlemmene sine i IT-avdelingen, søknaden ser bra ut.

Vedtak: Godkjent

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start