Referat 22.10.2014

Tilstede: Magne, Hanne, Carl, Lampe, Scott, Synne, Mads, Camilla

Referent: Hanne

Innsjekk

Siden sist og påmelding til eventuelt

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Bordreservasjon, Storsalen

Prosjekter

Vedtakssaker

Ingen dette møtet

Diskusjonssaker

GS-Budsjett 2014

Bargrense

Budsjettmøter

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Arbeidsdag på torsdag

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start