Referat 22.11.2017

Tilstede: Ingri, Amanda, Ambrosia, Gaute, Gustav, Erlend, Even

Referent: Ingri

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start