Referat 23.01.2019

Tilstede: Gustav, Ane, Amanda, Gaute, Ingri,Sandra ,Anny, Ingvild

Referent: Ingvild

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start