Mange av postene i referatet er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 23.03.2022

Tilstede: William, Sigrid, Ola, Bjørn, Madde, Ingvild, Karoline, Miriam, Ella

Referent: William

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

Drift

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Sakstittel: Leder- og nestledervalg

Saksnummer: V22-37

Vedtak: Ingvild er ny leder i GS, og Ella er ny nest-leder.

Sakstittel: Kapasitet fremover

Saksnummer: V22-38

GS ser på de ulike medlemmene sine timeplaner for å se hva kapasiteten er fremover.

Sakstittel: Drodling på nytt disiplinærsystem

Saksnummer: V22-33

GS ser på og kommer med tilbakespill til et arbeidsdokument rundt disiplinærsystemet.

Sakstittel: ITK & FG søker GS-potten

Saksnummer: V22-39

Vedtak: GS vedtar søknaden.

Sakstittel: VK søknad Steadicam

Saksnummer: V22-39

Vedtak: GS vedtar VK sin søknad.

Lenker: Start