Referat 23.08.2017

Tilstede: Hanne, Amanda, Gustav, Anette, Erlend, Gaute, Even, Line, Sigrid

Referent: Line

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start