Referat 23.08.2023

Tilstede: Amund, Thea, Sol, David, Olly, Ingrid og Elise

Referent: Saldo

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Baksida

Opplæring av ny baksida og kursing for interne på Samfundet.

Drift

Noter dere fristen for oblater og hatt DS et par ganger. Driftrepresentant er DOIF.

Sceneteknisk

Scentekniske har mistet arbeidsmandagen sin. Det er dumt siden de ikke får hatt opplæring.

Driftsteknisk

Jobber med kommunikasjonskanalene på huset. Må rydde GS-nettsiden. Vil ha ny aircondition for ITK.

Mediene

Har snakket med gjengsjefer.

Kunstnerisk

Hadde første kunstneriske forum. Det var bra. Noen som sier de er slitne allerede passe på gjengsjefene våre.

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

GSS

Skjer om tre uker. Alle må huske arbeidsoppgavene sine. Noen gjenger mangler å svare på spørreskjemaet.

MingleVingle

I Strossa om ikke lenge. Vi fordeler ansvar her. Sjekk Excel-arket.

Saker

Vask av klang

Vi lager en internkontroll-liste på kjøkkenet. Vi sørger for at fordelingen av vaskingen blir rettferdig.

Ansvarsområder innad i GU

Vi fordelte vervene vi har. Dette betyr at barsjef, some, cavaansvarlig og innsiktenansvarlig er verv som er delt ut.

Rebranding av GU

Vi ønsker å gjøre tiltak for å gjøre oss til en litt mer synlig gjeng på Samfundet.

Lære av UKA

Vi i GU ønsker å lære fra UKA. De er gode på mange ting og det burde vi lære litt av.

Gjennomgang av "hvordan oblat"

Vi tok en gjennomgang på hvordan man godkjenner oblater.

HMS

Vi må oppdatere lista for alle HMS-ansvarlige. Gjengene har ansvar for å ha en HMS-ansvarlig i hver gjeng.

Datoer til kursing med SiT

Trenger datoer hvor vi kan ha kursing med SiT. De to siste ukene i September passer best.

Nøytrale observatører til fordelingsmøte

Vi sender to stykk.

Eventuelt

Sol

Vi må booke en cavasøndag.

Saldo

Vi burde gå innom BSF for å snakke om vaskevakter.

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start