Referat 23.09.2015

Tilstede: Per Fridtjof, Carl, Mads, Synne, Sigrid, Rebecca, Geir, Anette

Referent: Per Fridtjof

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

H15-15 Budsjett 2016.

Budsjettmøter gjennomføres fortløpende fram mot FS-møtet 22.10

Diskusjonssaker

H15-13 Skyggeregnskap til gjengene

Ser på ordningen med skyggeregnsap. Dagens praksis er varierende hos gjengene. Følges opp

H15-04 Seminarhelg

GS planlegger oppstartsseminar for de nyopptatte. Ble pinlig lenge utsatt pga UKA.

H15-14 GS' Møte-struktur

GS skal bli flinkere til å bruke saksnummer og offentlige referater.

Eventuelt

*Ingen punkter

Kritikk av møtet

Lenker: Start