! Referat 23.09.2016

Tilstede: Ikke referatført

Referent: Mads

ToDos

Post og referat

Ingen

Orienteringssaker

GS økonomi

Har vært øko-forum.

HMS

Utgår

Baksida

Har vært baksideforum.

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Utleieinstruks. Intensjonsavtale Kunstneriske og Arrangerende Standardisering av Baksida. Funkepangoblat

Eventuelt

Foreldre

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start