Referat 23.09.2020

Tilstede: Anny, Amanda, Marianne, Fredrik, Tiril, Cathrine, Tonje, Ane, Mari, Ola

Referent: Ola

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start