Referat 23.10.2013

Tilstede: Kasper, Scott, Randi, Camilla, Raine og Simon. Rebecca og Toska forsinket.

Forfall: Magne, Carl.

Referent: Raine

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start