Referat 23.11.2011

Tilstede: Nina, Fride, Simon, Kasper, Mats, Raine og Nøding

Referent: Fride

TODO

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

H11-41 - FS-bok 2011

Utsatt til neste GSK-møte. Legger til Husorden 2011, andre Husordner publiseres på gs.samfundet.no. Må gå gjennom gamle papairutgaver for å sjekke at ingenting har ”falt ut” ved overgang til nettugave. Gjennomleses av Grif og aktive i GS. Økopunktet utsettes til 2012. Rådet må få inn lovendringene om Grif. FKs romendringer skal inn. VK tar over Kupéen.

H11-55 - Rammebetingelser og mål for Mediastud

Ingenting å tilføye. GS liker ambisjonsnivået.

H11-48 - Nedrigg Kuppel – veien videre

H11-56 - Status budsjetter, reaksjon for fra administrasjon

Admin vil ha begrunnelse for:

H11-57 - Søknad om gjengisstillinger fra FG

H11-58 - Ønske om instruksendring for FG

H11-59 - Valg av nestleder og leder i GS, vedtak neste møte

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt!

Lenker: Start