Referat 23.11.2016

Tilstede: Hanne, Line, Lampe, Ragnhild, Even, PF, Anette, Mads

Referent:

ToDos

Post og referat

Har kommet post fra Hanne.

Orienteringssaker

GS økonomi

Holder på med budsjett-innspurten.

HMS

Ikke noe nytt å melde

Baksida

Ikke tilstede

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Skal være GSK i morgen.

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Kunne hatt pause underveis.

Sosialt

Lenker: Start