Referat 24.01.2018

Tilstede: Ambro, Sigrid (gikk tidlig), Gaute, Gustav, Ingri, Anny, Hanne, Amanda (kom sent)

Referent: Anny

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start