Referat 24.02.2015

Tilstede: Magne, Lampe, Carl, Christine, Synne, Mads, Klara, Camilla, Anette

Referent: Anette

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Prosjekter

STF/Forpleining (Magne)

Husmann (Mads)

Rutebok

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Mingle Vingle

Budsjett 2015

Eventuelt

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start