Referat 24.03.2015

Tilstede:

Referent: Christine

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Revidert budsjett 2015

Revidert GS-budsjett 2015

Eventuelt

Kritikk av møtet

Lenker: Start