Referat 23.03.2021

Tilstede: Tonje, Ola, June, Amanda, Karoline

Referent: Ola

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Denne er ferdig og kan sendes ut til GSK. Kanskje jobbe videre med denne etter avklaring med FS.

Planlegges i nærmere detalj når dette nærmer seg

Emigrere til G Suite, rydde på Disken og oppdatere nettsida. June tar ansvar for prosjektet.

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start