Referat 24.04.2013

Tilstede: Kasper, Carl, Magne, Scott, Simon, Patrick, Randi

Referent: Carl

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start