Referat 24.05.2017

Tilstede: Line, Even, Ambrosia, Gustav, Hanne, Anette, Gaute

Referent: Gaute

ToDos

Post og referat

Postkort fra Skottland. Referatet godkjennes.

Orienteringssaker

GS økonomi

Mail til tekniske gjenger om verneutstyrsposter jf. nye satser.

HMS

Lyst til å svare SIT på innkjøp av stoler.

Baksida

Kursdato til høsten er satt.

DS-møtereferat

Teknisk

Utleieinstruksen skal taes opp i GSK.

Mediene

Intervjuet søker til stillingen som VO-medie

Kunstnerisk

Ingenting nytt.

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

V17-12 Vedtar å ta opp ny VO-SM

Diskusjonssaker

Sommeravsluttning for GS

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start