Referat 24.08.2016

Tilstede: Sigrid, Hanne, PF, Line, Anette, Even, Lampe, Carl

Varslet fravær: Synne, Ragnhild, Mads, Øyvind

Referent: Line

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Økoforum.

Følge opp skyggeregnskap.

HMS

Vært i kontakt med tolketjenesten.

Baksida

DS-møtereferat

VO-orientering

FS/FS-AU

GSK

Prosjekter

FS-bok

Instruksarbeid

Vedtakssaker

Ekstraordinært opptak, VK.

Vedtatt: 12 funker, 5 gjengiser.

Opptak av ekstra funk, KSG

Innvilger/vedtar søknaden om en ekstra funk i Edgar. !! Diskusjonssaker

Generelt: Invitere så mange som mulig, ta heller revurdering dersom det plutselig kommer for mange på kurs.

Utsettes til vi får søknaden.

Uke 38. Tirsdag eller onsdag. Og uke 46.

Eventuelt

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start