Referat 24.08.2022

Tilstede: Vegard, Ola, William, Tutta, Ella, Ingvild, Miriam

Referent: Ella

Innsjekk og rask runde rundt bordet

Post, kondomboks på GA, referat, offentlig protokoll og påmelding til eventuelt (1 min)

ToDOs

Orienteringssaker

Økonomi

Fadderuke

HMS/Kurs

Hentet kondomer

Baksida

Baksidaturné, oppdatert avvik.samfundet.no.

Drift

Samordningsdokument, medarbeidersamtaler, imm.

Teknisk

Kulturrom, opptak.

Mediene

Kunstnerisk

KF.

FS/FS-AU/GSK

FS-AU:

Leder

Oblater, GSS, disiplinær, frivillighetskontrakt.

Saker

Sakstittel: ISFiT - GSS

Ingvild og Ella skal hjelpe å arrangere.

Sakstittel: Opptak

Kjapp oppdatering på status på opptak.

Sakstittel: GSS

Går gjennom og fordeler oppgaver i programmet.

Sakstittel: GS-potten

MG søker penger til pizza til fordelingsmøte, vedtatt.

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Lenker: Start