Referat 24.09.2014

Tilstede: Hanne, Lampe, Anette, Synne, Mads, Rebecca, Camilla, Klara

Referent: Christine

Innsjekk

Siden sist og påmelding til eventuelt

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Bordreservasjon, Storsalen

Prosjekter

Vedtakssaker

Endring hybelinstruks:

GS anbefaler å endre punkt 3.5 i hybelinstruksen fra

Ikke sov på hyblene, du har ansvar for egen evakuering

til

Det er ikke tillatt å sove på hyblene; Ved brannalarm er du pliktig til å forlate huset.

GS anbefaler at dette blir vedtatt av FS.

Diskusjonssaker

Midlertidige funksjonærstillinger – Mediastud

Mingle Vingle

Gladiatorturnering

Eventuelt

Arbeidsdag på torsdag

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Mating av Berit, tømming av Ingrid og Randi, og slå av Vims.

Sosialt

Lenker: Start