Referat 24.10.2012

Tilstede: Mats, IJodd, Simon, Randi, Raine, Kasper, Carl, Toska

Referent: Scott

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start