Referat 24.10.2018

Tilstede: (Glemte å notere)

Referent: Gaute

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Jobber med sammenstilling av budsjetter.

HMS

Har hatt praksis i HMS - Satt i gang brannalarmen i blokken. Ellers intervjutreningskursplanlegging.

Baksida

Vært på kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering. Var sykt bra. KSG sjefer burde vært der. Har planer om å ta en samtale med leder og personalsjef for å se hvorvidt de allerede kartlegger dette, og om vi eventuelt burde gjort det.

Var baksidekurs på søndag. Kun 3 møtte opp, så vi måtte avlyse :( Har satt to datoer til med Maren slik at folk får dratt på kurs.

DS

Teknisk

Hatt mte med DG om instruksendring. Skal hospitere på fredag.

Hatt møte med ansatt tekniker, FK-sjef, og teknisk ansvarlig i FK om høy lyd på hybler. Ansatt tekniker ønsker å komme innom neste GSK (ikke i morgen) for å pitche en mulighet for å teste ut dette på 3 hybler.

Mediene

Snakket med Renate om SM og livet generelt. SM har valgt ny gjengsjef: Vilde. Medarbeidersamtale med Gaute.

Kunstnerisk

«Grease er et liv, er et liv, er et liv. Det kan fly, det kan sveve»

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kurs i håndtering av vanskelige kunder

GS undersøker muligheter for et slikt kurs til de på huset som trenger/ønsker det.

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start