Referat 24.11.2021

Tilstede: Ola, Tiril, William, Tutta, Miriam, Bjørn, Nora, Mikkel, Karoline, Kristina, Madde og Tonje

Referent: Bjørn

ToDos

Gjennomgang av arbeidsoppgaver fra forrige GS-møte

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start