Referat 25.01.2017

Tilstede: Erlend, Even, Line, Hanne, Øyvind, Sigrid, Anette, PF kom i pausen

Referent: Anette

ToDos

Post og referat

Referat godkjent.

Orienteringssaker

GS økonomi

Økoforum blir 16. februar.

HMS

Vi skal ta opp en HMS ansvarlig.

Baksida

Baksidekurs neste helg med sit.

Skal ta opp ny baksideansvarlig.

DS-møtereferat

Teknisk

VO-samtale på GSS. Opptak etc.

Mediene

VO-samtale på GSS.

Kunstnerisk

Blir møte med gjengsjefene

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

V17-03 Vi vedtar å gi DG et midlertidig funkeoblat for vårsemesteret 2017. Dette tildeles en utvekslingsstudent.

V17-04 Håkon Mellem, teknisk sjef i FK, bevilges opptil 4000 kroner for dekke av fly og hotell til OSlo for å dra på kurs i optimalisering av PA-systemer.

Diskusjonssaker

Evaluering av GSS

Opptak

Hyttetur

Alkoholfrie arrangement (mulig prosjekt)

Økonomiinstruks (prosjekt)

Oblatsøknader: Godkjenningsfrist

Opptak: Sosialt

Mingle Vingle: Fyrrom

Søknad om støtte fra Håkon Melle, FK

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start