Referat 25.01.2023

Tilstede: Ingvild, Vegard, Saldo, Bjørn, Tutta.

Referent: Tutta

ToDOs (4 min)

Orienteringssaker (20 min)

Økonomi

Møte med nybygg, prøver å sette dato for økoforum og fullført regnskapet til GSS.

Prosjekt

Møte med VO-teknisk om HMS hos de tekniske. Satt i gang dovask, sliter med å finne ut hvor vi kan oppbevare vaskeutstyret. Også fått et møte med Frida fra nybyggkomiteen.

Baksida

Planlagt intervjuer, snakka med Frida om vervet og drodlet rundt TU-prosessen.

Drift

Fra DS på mandag: valg av DOIF, det ble Ella som DOIF, Konrad som vara-DOIF og Bendik som vara-vara-DOIF. Trygve kom innom for å snakke om langtidsplanlegging, årshjul, robokop og rombooking i nybygg. Omskrevet intensjonsavtalen med Tutta.

Teknisk

Intervju, oblater, HMS-møte, STAS møte med Tutta og snakket med alle gjengsjefer om veien videre i henhold til mitt verv med ny person osv.

Kunstnerisk

Skrevet ferdig referat fra GSS diskusjonsmøte. Revidert intensjonsavtale mellom kunst og arrangerende sammen med sprella. STAS møte med Vegard.

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker (Tid settes på hver sak)

Sakstittel: Søknad GSK

Saksnummer: -

GSK har søkt om penger til sosialt fra GS-potten. GS synes dette er et godt initiativ for at gjengsjefene skal bli bedre kjent. Søknaden godkjennes, Ingvild sier ifra til Bor.

Sakstittel: Opptak

Saksnummer: -

Saksgrunnlag: Hva er status?

Tidsestimat:

Vegard ønsker å splitte rollen VO-teknisk til VO-teknisk og VO-sceneteknisk slik som nybygg foreslo. Vi tar en diskusjon om dette neste uke.

Neste uke bestemmer vi hvem av søkerne som tas opp. Opptakfest neste lørdag.

Eventuelt (Tid settes på hver sak)

Ingvild: Gjengspleis

Gjengspleis er en greie som er foreslått av GSK. GS får oppgaven av å sette sammen ulike gjenger. F.eks. KSG-lyche kjøkken møter Strindens. Ella har luftet det i DS, men de mener at det er vanskelig å få til fordi det skjer så mye for forskjellige gjenger.

Spørsmål er, skal vi tvinge alle til å være med? Eller skal vi sende ut påmeldingsskjema, så kan de som vil være med på det. SM, KSG og MG er megagira. Derfor sender vi ut en form hvor det er mulig for gjenger og undergrupper å melde seg på. Hvis noen gjenger har kapasitetsproblem (at de ikke har tid til dette) trenger de ikke å melde seg på.

Sebastian foreslår å sende ut spørreundersøkelse etterpå for å finne ut hvordan gjengspleising har fungert og hva som kom ut av det. Dette forslår vi til GSK, sannsynligvis gjør vi dette og det virker som en god ide.

Ingvild: Brev til nyopptatte

Ingvild har hatt et møte med Una og snakket om ruteboka. De tenker at det kan være fint å sende ut en mail til alle nyopptattet hvor mye av rutebok-infoen står. Eks. baksida og samfundet-wikien. Una har skrevet et utkast.

Vegard: Gjør ikke gjengsjefer det allerede?

Tutta og Ingvild: Noen, men ikke alle.

Ingvild: Allmøte 26. februar

Det er et allmøte 26. februar. GS har ansvar for å arrangere. Vi skal sette ut stoler, innkalle til møte og servere boller og kaffe. Dette blir en diskusjonssak neste møte, for å finne ut hvordan vi skal løse logistikken.

Tutta: dele GSS notater

Tutta har skrevet ferdig GSS referat fra sine diskusjonsgrupper og lurer på om disse skal sendes ut. Long story short: Ja det skal de. Alle må ha skrevet ferdig sine referater innen neste ukes møte.

Tutta: sosialbudsjett for mye kan vi søke om?

Hvor mye kan KF søke om til GS-potten? Svar: KF bare lager et budsjett også ser vi på det.

Sebastian: revidert budsjett GSS

Sebastian: Øko gikk over budsjett for GSS, vi gikk over budsjett - bør det økes til neste gang. Det var en dyr hytte, mulig vi kan få en billigere hytte neste gang.

Bjørn: Det er ikke viktigst å ha en stor hytte, men viktig at alle får plass.

Vegard: Vi må huske at det er flere inviterte og bedre oppslutning på GSS nå enn tidligere, derfor blir det dyrere og vi trenger en større hytte.

Tutta: Ja, og når det er så mange mennesker må vi ha en hytte med steamer-vaskemaskin.

Konklusjon: Bedre å øke budsjettet enn å ikke gjøre det.

Gjennomgang av nye ToDos (1 min)

Lenker: Start