Referat 25.02.2016

Tilstede: Anette, Sigrid, Line, Geir, Even, Øyvind, Lampe

Referent: Geir

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start