Referat 25.04.2018

Tilstede: Erlend, Amanda, Ingri, Even, Ambrosia, Ingvild, Gustav, Bjørn, Anny, Gaute

Referent: Gustav

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start