Referat 25.08.2021

Tilstede: Ola, Madelen, Tutta, Tonje, Tirill, Kristina, Karoline, William

Referent: Tutta

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start