Referat 25.09.2013

Tilstede: Rebecca, Camilla, Scott, Randi, Carl, Raine

Forfall: Simon

Referent: Carl

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt på Lucas!

Lenker: Start